Família-Escola

Implicació

La relació amb les famílies forma part de la quotidianitat de l’escola, comptem amb la seva participació activa i valorem que se sentin implicades. La seva veu és imprescindible, per garantir una relació d’intercanvi d’experiències criteris i opinions sobre l’educació.