Adaptació

Adaptació a la nova llar

Per un infant, anar a l’escola suposa un canvi molt important: surt d’un lloc segur, conegut i protegit, on es relaciona amb les persones que ha establert els primers vincles, i a les quals està aferrat, per entrar en una situació completament desconeguda.

Com ho fem

És un procés personalitzat de cada família i de cada nen. No imposarem regles absolutes.
En aquest procés no existeixen les presses ni les pressions. El més important és el benestar del nen, la tranquil·litat i la confiança per part dels pares.

L’adaptació es farà de forma progressiva on el temps d’estada dels primers dies ens el marcarà el nen o la nena.