Serveis

Horari dels centres

Obrim a les 7:30 del matí fins les 18h, oferint als pares diversos horaris i flexibilitat per adaptar-nos a les necessitats de les famílies.

Serveis educatius

Oferim un ambient educatiu en tot l’entorn escolar, en el que s’inclou l’escolaritat (totes les activitats dins el Projecte Educatiu) i les especialitats de música, anglès, psicomotricitat, jocs i exercicis d’estímul que ajuden al desenvolupament intel·lectual, físic i emocional del nen.

Els serveis educatius s’ofereixen en la franja horària de 9:00 a 12:00 i de 15:00 a 17:00 de dilluns a divendres.

Servei de menjador i descans

Oferim menjador i àrea de descans. Aquesta ocupa la franja horària de 12:00 a 15:00, en la qual els nens dinen i fan la migdiada. Pot ser fix o esporàdic.

Servei d'acollida normal

És el servei que prestem dins l’horari habitual del centre de 7:30 a 9:00 i de 17:00 a 18:00 de dilluns a divendres.

Activitats complementàries

Un cop per setmana anem a la piscina, al Centre Natació Mediterrani del carrer Begur de Barcelona, on els nens poden gaudir de les primeres experiències a l’aigua.

Visitem parcs, biblioteques infantils, anem al teatre, fem escapades a la muntanya de Montjuïc, a la platja, passejades pel barri, al mercat… totes aquestes sortides estan incloses als serveis educatius.

Anglès a Acuarella

Els nens i nenes augmenten contínuament el seu vocabulari i la comprensió de cada llengua des de els seus primers anys de vida. Per a l’aprenentatge d’un idioma, des del naixement, cal oferir un model apropiat de la nova llengua. A les nostres llars, volem que els infants comencin a pensar en anglès ja que sabem que poden entendre molt abans de poder parlar, per tant, hem d’aprofitar aquest moment per oferir-los-ho.

 

Acuarella disposa del seu mètode propi d’aprenentatge d’Anglès, basat en vocabulari bàsic de les parts del cos, colors, nombres, accions, sentiments i frases quotidianes d’entre altres, que duem a terme amb l’exposició diària d’unes cançons mitjançant unes pistes d’àudio i amb l’acompanyament de la mestre d’anglès. 

 

També col·laboren amb nosaltres l’acadèmia d’anglès Kids&Us, les seves mestres venen al centres Acuarella a donar classes als grups de I1 i I2 en horaris escolars. Per a més informació podeu consultar el seu web  https://www.kidsandus.es/es/

Altres beneficis

  • Els pitets els posa l’escola, no us haureu d’amoïnar de rentar-los a diari.
  • Els germans tenen descompte tant a la matrícula com a la quota mensual.
  • Descomptem el menjador en cas d’absències.
  • El material escolar està inclòs a la quota mensual.
  • Obrim les llars des de el primer dia de setembre fins l’últim de juliol, només tancant alguns dies en concepte de dies de lliure disposició.

Descomptes en la quota mensual

Deduccions a la renda

Ajudes per a les mares treballadores

A part de l’ajuda de 1.200€ per fill, que ja obtenen les mares treballadores, es va incrementar en 1.000€ addicionals l’ajuda a la deducció per maternitat per a fills menors de tres anys escolaritzats en llars d’infants autoritzades. La deducció es calcula de manera proporcional al número de mesos que el nen assisteixi a la llar d’infants. Per regla general, les mares que compleixen els requisits per rebre la deducció de 1.200€ també els compliran per rebre aquesta ajuda. La deducció es farà per cada mes abonat amb una limitació de 100€ mensuals. Les famílies no han de fer cap tràmit, som nosaltres que mitjançant el model 233 informem a l’Agencia tributària de totes les quotes abonades, inclosa la matrícula.

Retribucions en espècie

Coneixeu el xec guarderia?

És un sistema que permet que aboneu la quota mensual obtenint unes importants avantatges fiscals. En una quota d’uns 330€ mensuals l’estalvi anual és d’aproximadament 726€, depenent de la retenció de cada contribuent.

L’escola no te cap benefici amb el cobrament per aquesta via, inclús ha d’assumir unes petites comissions del emissor del xecs. Però apostem per tots el ajuts que pugueu obtenir per ajudar-vos a cobrir les despeses de la Llar d’infants.