Projecte pedagògic

Projecte educatiu

El Projecte Educatiu té com a finalitat afavorir la coherència i continuïtat de l’acció docent i educativa i plasmar d’una manera coherent la línia pedagògica del centre després d’haver analitzat la pròpia identitat interna i el context socioeconòmic i cultural on es troben els centres. D’aquesta manera, considerem que el Projecte Educatiu no és estrictament una declaració d’intencions, és també una guia que ajuda a ordenar l’acció educativa i a donar-hi sentit. No hi pot haver veritable educació sense intenció, sense valors, sense sistematització i sense previsions.

Així doncs, el Projecte Educatiu d’ACUARELLA és el document que ha de guiar l’activitat del centre i dels seus membres. Els seus continguts són base per al desenvolupament de totes les altres eines i instruments de planificació i d’organització de l’execució que en l’actualitat existeixen.

Aquest projecte està vinculat a la concepció d’infància basada en la consideració i el respecte per cada nen i nena com a éssers humans, capacitats per aprendre i viure en llibertat. Aprenentatge emmarcat en un procés dinàmic, actiu, de joc i de plaer. El nostre projecte és una proposta aproximativa, flexible, viva, que s’ha d’adaptar a les persones, a la nostra realitat i als projectes de futur, així com a la concepció d’infància que defensem.