Projecte pedagògic

Projecte educatiu

El Projecte Educatiu té com a finalitat afavorir la coherència i continuïtat de l’acció docent i educativa. Plasmar d’una manera coherent la línia pedagògica dels centres després d’haver analitzat la pròpia identitat interna i el context cultural d’on es troben. D’aquesta manera, considerem que el Projecte Educatiu no és estrictament una declaració d’intencions, és també una guia que ajuda a ordenar l’acció educativa i a donar-hi sentit. No hi pot haver veritable educació sense intenció, sense valors, sense sistematització i sense previsions.

Així doncs, el Projecte Educatiu d’ACUARELLA és la guia de les el activitats del centres. Aquest projecte està vinculat a la concepció d’infància basada en la consideració i el respecte per cada nen i nena. Aprenentatge emmarcat en un procés dinàmic, actiu, de joc i de plaer. El nostre projecte és una proposta aproximativa, flexible, viva, que s’ha d’adaptar a les persones, a la nostra realitat i als projectes de futur, així com a la concepció d’infància que defensem.