Família-Escola

Implicació

La relació amb les famílies forma part de la quotidianitat d’Acuarella. Comptem amb la seva participació activa i valorem que se sentin implicades. La seva veu és imprescindible, per garantir una relació d’intercanvi d’experiències criteris i opinions sobre l’educació. Som una escola oberta a totes les famílies que gaudim amb la seva presència dins de l’aula.

Adaptación con familias