Objectius

Afavorir

Afavorir el desenvolupament integral del nen, potenciant al màxim les seves possibilitats en els pilars de la fantasia i la imaginació.

Possibilitar

Possibilitar la trobada amb els altres nens i les relacions socials.

Compartir

Compartir i completar l’educació amb la família.

Aconseguir

Aconseguir hàbits d’autonomia, salut, ordre i convivència.

Immersió

Immersió lingüística amb l’anglès com a tercera llengua.

Treballar

Treballar en les tres grans àrees de l’educació infantil: descoberta d’un mateix, descoberta de l’entorn natural i social i intercomunicació i llenguatge.