Activitats

Hàbits i rutines (alimentació, higiene i son)

A més de cobrir les necessitats bàsiques, és l’activitat educativa més important de la vida quotidiana de l’escola, respectant el ritme propi de cada nen. Per què són tant importants? Perquè al repetir-se de forma regular, possibiliten l’adquisició d’hàbits, d’autonomia i d’integració social, facilitant moments per l’estimulació de la motricitat, el llenguatge, l’afectivitat i el desenvolupament sensorial. Aquests habits favoreixen la relació amb l’adult, ja que estimulen la comunicació entre l'infant i l'educadora a través del gest, la mirada i la veu.

D’aprenentatge

A partir de centres d’interès que motiven i desperten la curiositat dels nens.

Activitats específiques

Sensorials, d’atenció, memorístiques, psicomotrius...

Racons de joc simbòlic

Ofereixen un grau d’autonomia considerable. Diversificació de les propostes de joc, que alhora permeten crear interaccions entre els nens.

Taller

Espai per la manipulació i l’experimentació de diferents materials. Per a la creació artística i vivència de sensacions.