Adaptació

Adaptació a la nova llar

Per un infant, anar a l’escola suposa un canvi molt important: surt d’un lloc segur, conegut i protegit, on es relaciona amb les persones que ha establert els primers vincles, i a les quals està aferrat. Entra en una situació completament desconeguda, on tot és nou per a ell, els espais, els olors, les veus i les persones.

Com ho fem

És un procés personalitzat de cada família i de cada nen. No imposarem regles absolutes.
En aquest procés no existeixen les presses ni les pressions. El més important és el benestar del nen, la tranquil·litat i la confiança per part dels pares.

L’adaptació la fem de forma progressiva on el temps d’estada a l’escola bressol, dels primers dies, ens el marcarà el nen o la nena i la seva família.